Tổ chức chuyên đề phòng chống bạo lực học đường

Càng Long tổ chức chuyên đề “Phòng, chống bạo lực học đường cho trẻ trong trường mầm non”, năm học 2020 – 2021

…………………………..

Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Càng Long về việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Ngày 29/01/2021 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Càng Long đã tổ chức chuyên đề “Phòng, chống bạo lực học đường cho trẻ trong trường mầm non” tại trường mẫu giáo Ánh Dương, xã Phương Thạnh.

Mục đích tổ chức chuyên đề nhằm giúp cán bộ quản lý, giáo viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác thực hiện chuyên đề phòng, chống bạo lực học đường trong trường mầm non; Giúp cán bộ quản lý, giáo viên nắm được nội dung, biện pháp tích hợp nội dung phòng, chống bạo lực trong các cơ sở giáo dục mầm non, trang bị cho trẻ mầm non các kiến thức, kỹ năng phù hợp với độ tuổi về phòng, chống bạo lực cho bản thân và giúp đỡ bạn xung quanh. Giúp các cơ sở giáo dục mầm non có các biện pháp tăng cường phối hợp chặt chẽ với cha mẹ trẻ em và cộng đồng trong phòng ngừa, nhận diện và xử lý khi có bạo lực xảy ra nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ góp phần nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Tham dự chuyên đề có 60 đại biểu là cán bộ quản lý, giáo viên đến từ 18 trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn huyện.

 

Các đại biểu tham dự chuyên đề

Đến với chuyên đề các cán bộ quản lý, giáo viên được nghe báo cáo viên báo cáo các nội dung liên quan đến chuyên đề “Phòng, chống bạo lực học đường cho trẻ trong trường mầm non”; Tham dự các hoạt động thực tế về tích hợp, lồng ghép và trang bị các kiến thức, kỹ năng phù hợp với độ tuổi về nội dung phòng, chống bạo lực học đường cho trẻ trong trường mầm non; Tham quan môi trường tổ chức các hoạt động của chuyên đề và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm cũng như có những ý kiến đề xuất góp phần nâng cao chất lượng thực hiện công tác đảm bảo an toàn cho trẻ.

  

Cô và cháu trong hoạt động thực hành kỹ năng phòng, chống xâm hại thân thể

Buổi sinh hoạt chuyên đề đã diễn ra vô cùng sôi nổi và nhận được sự hưởng ứng của tất cả các đại biểu tham dự buổi sinh hoạt. Qua chuyên đề, các cán bộ quản lý, giáo viên hiểu về tầm quan trọng của công tác phòng, chống bạo lực học đường, giúp cho các trường mầm non,mẫu giáo định hướng được những nội dung cần thực hiện trong thời gian tới, đảm bảo trường học nói không với bạo lực học đường./.

Ánh Tuyết

Tin liên quan